Gestor TPV


{{ usu.nom }}
{{ usu.dni }}

{{ usu.informacio }}

{{ usu.nom }}
{{ usu.dni }}

No té cap pagament obert.

Si ja has fet el procés de matriculació podràs veure la teva matrícula pitjant el següent botó


{{ usu.nom }}
{{ usu.dni }}


{{ esde.nomesde }}

{{ esde.preu }} €


TOTAL: {{preuTotal }} €
Si ja has fet el procés de matriculació podràs veure la teva matrícula pitjant el següent botó

Pases del procés de pagament:

  1. Posar el dni de l'alumne/a
  2. Triar els pagaments que es volen pagar. Pitjar a "Confirma", ens redirecciona a la pàgina de Corfirmació.
  3. Revisar import i confirmar pagament. Pitjar a "Realitzar Pagament", ens redirecciona a la plataforma de pagament del banc.

El pagament quedarà registrat al TPV del banc i al gTPV-IESMossenAlcover. Si hi ha alguna incidència es pot resoldre.